Michiel van der Vlist, PA0MMV

BuurtBarBeCue

Het is weer zo ver, de A4tjes hangen weer aan de lantarenpalen. Of ik mij maar wil melden voor de jaarlijks te houden BarBeCue. Met een 'C' aan het begin van de laatste lettergreep en de eerste letter van elke lettergreep behoofdletterd. Ik raakte enigzins in verwarring want ik meende altijd dat het met een 'q' in plaats ban met een 'c' moest, de afkorting is immers BBQ en niet BBC. Zal net als die behoofdlettering wel nieuwigheid zijn dacht ik. Mijn Dikke van Dale uit 1963 geeft geen uitsluitsel, die kent het woord niet. Kennelijk was het in de open lucht laten aanbranden van vlees toen nog niet populair. Maar de spellingscontrole van mijn computer is onverbiddelijk. Met een 'c' zegt ie. Dus nieuwigheid of niet, een 'c' moet het dan maar wezen. Met mijn computer ga ik niet in debat over spelling.

Barbecue of barbeque, ik weet nooit zo goed wat ik er mee aan moet, zo'n straatfeest. Naar verluid zou het goed zijn voor de sociale cohesie. Maar naar mijn idee heeft het toch altijd wat gekunstelds. Zeker, een goede buur is beter dan een verre vriend, maar waar houdt de buurt op? Ik onderhoud contacten met mijn naaste buren. Meestal meer geboren uit noodzaak dan uit de wens naar sociale samenhang. Er zijn practische zaken te regelen, zoals een boom die in de weg zit of een gezamenlijke hemelwaterafvoer die verstopt is. En soms kan een beetje hulp welkom zijn, bijvoorbeeld om de container even binnen te halen of de kat te eten te geven. En heel af en toe klikt het en ontstaat er met de buren wat meer dan die semi zakelijke relatie. Maar veel verder dan de buren van de buren gaan dat soort relaties meestal niet. Wat verderop woont is "uit het zicht".

Ik woon in een vrij lange straat. Meer dan een kilometer. En ik woon bijna aan het eind. Ik heb met de mensen in het midden van de straat die dit jaarlijkse evenement organiseren niet meer binding dan met willekeurig iedere andere bewoner van het dorp. Met mijn achterbuurman heb ik meer binding, ik heb ooit een kat met hem gedeeld. Maar die achterbuurman is niet uitgenodigd voor de straatbarbecue, want die woont in een andere straat. Dus ga ik er nooit naar toe. De sociale cohesie die bevorderd zou moeten worden is er helemaal niet en zal er ook nooit zijn. Een straat van meer dan een kilometer lang die dwars door het dorp loopt is geen "buurt" met sociale cohesie en zal het ook nooit worden.

We hebben wel eens geprobeerd een barbecue te organiseren voor "ons stukje". Maar dat was maar een matig succes. Het begint al met het probleem van wat "ons stukje" is. Waar je de grens ook legt er is altijd iemand die vindt dat degene net over de grens er ook bij hoort. Of een ander juist niet. Onoplosbaar. Ik benijd de bewoners van Palmstad. Die hebben een redelijk goed gedefinieerde buurt, niet te groot en niet te klein voor een gezamenlijke activiteit. Maar zelfs dan. Het blijft iets geforceerds houden dat gezellig doen met mensen die je eigenlijk niet kent en die je ook nooit zal leren kennen als het bij die jaarlijkse buurtactiviteit blijft. In een nieuwe wijk waar allemaal mensen van min of meer dezelfde leeftijd wonen is het makkelijker dan in een oude wijk waar door natuurlijk verloop zowel vergrijzing als verjonging te zien is. Als mensen het leuk vinden om een straatfeest te houden moeten ze dat vooral doen. Dan is de sociale cohesie er blijkbaar. Maar als die er niet is, dan is ie er niet en dan verandert een straatfeest daar ook weinig aan. Subsidie van straatfeesten dus ook niet.

Michiel van der Vlist, 29 juni 2008


Goh Michiel, en wat zei je spellingcontrole dan over A4tjes, spellingscontrole, enigzins, naar verluid, een boom die in de weg zit, semi zakelijke, iemand die vind en het ontbreken van vele komma's? Of ben je daar wèl in debat gegaan met die onverbiddelijke spellingcontrole op je computer? Enne... je weet heus wel waarom de uit Amerika overgewaaide afkorting met een q wordt gespeld, of niet? Het is mij trouwens een raadsel waarom de afkorting voor barbecue vrijwel overal, zelfs door de 'Dikke van Dale', met hoofdletters wordt gespeld.

Hans Hermans, 30 juni 2008


De jaarlijkse BBQ, Bosstraat BarBeCue, zit er weer op.

Vanaf een uur of vijf s´middags zijn een aantal buurtbewoners druk doende met het opzetten van partytenten, neerzetten van BBQ´s, inrichten van een barretje onder de carport, klaarzetten van de zelf opgemaakte salades etc etc. De stemming is zoals altijd vrolijk, de meeste mensen kennen elkaar van voorgaande gelegenheden.

Rond een uur of 8 is de straat bezet met tuinstoelen, tafels, en een kleine 100 deelnemers vermaken zich uitstekend. Op het springkussen vermaakt de jeugd zich en omdat een deel van de straat is afgezet kan het kroost die ene keer per jaar gewoon op straat spelen. Veel ouders bemerken tot hun verrassing hoeveel kleine kinderen er eigenlijk wel in die straat wonen. Dat biedt aanknopingspunten om eens vaker een speelmoment te arrangeren.

Ook hebben een aantal nieuwe bewoners van de Bosstraat zich aangemeld, zo kunnen ze met een heleboel mensen tegelijk in hun nieuwe woonomgeving kennismaken.

Om 24.00 uur is de boel weer aan kant, gaat de straat weer open en zijn de meeste mensen weer naar huis. Een klein groepje blijft bij het barretje nog wat napraten. Zondagochtend worden gezamenlijk de bbq´s schoongemaakt en wordt alles weer teruggebracht naar slijter, slager, en anderen. Bijna iedereen kijkt met een voldaan gevoel terug op een gezellige avond met de mensen uit je buurt.

 

De Bosstraat BBQ is ooit begonnen toen nieuwe bewoners de naaste buren en overburen uitnodigden voor een kennismakingsborrel met een bbq-tje. Dan blijkt dat mensen die vrijwel naast elkaar wonen of tegenover elkaar vaak niet verder komen dan een knikje of korte groet op straat. Je belt niet zo makkelijk aan bij een overbuur om zomaar een praatje te maken. Toch waarderen veel mensen het om de naaste buren beter te kennen dan alleen oppervlakkig van zien op straat. Zo is daarna enkele keren een buurt bbq gehouden bij mensen in de tuin, totdat enkelen zeiden: we gaan dit voor de hele straat doen.

Voor niemand verplicht, maar iedereen die denkt het leuk te vinden is van harte welkom. Het feit dat het op straat is benadrukt dat het een open feest is waar iedereen welkom is. En de grens van “straat “ is ook weer niet zo scherp dat mensen van om de hoek die het ook leuk vinden niet welkom zouden zijn.

Ieder jaar melden zich 70-100 deelnemers, waarbij alle delen van de straat vertegenwoordigd zijn. Niet alleen het midden.

Een goede buur is beter dan een verre vriend, als je in je eigen omgeving (straat) niet iets van een sociaal leven of sociale kontakten kunt hebben dan is dat een gemiste kans. En vriendschap moet je soms een beetje organiseren.

Zonder medewerking van de gemeente zou dit onmogelijk zijn, we moeten in ieder geval vergunning hebben en de straat moet een paar uur afgesloten mogen worden. Subsidie is daarbij niet strikt noodzakelijk, wel prettig en wordt zeker ook als stimulans en blijk van waardering ervaren.

Als deelnemer en medeorganisator van het feest voel ik me hierdoor meer verbonden met de straat, de buurt en Driebergen. In mijn geval is hierdoor de cohesie in mijn leefomgeving zeker toegenomen.

En zo zie je: de beleving van Michiel van der Vlist is een zeer persoonlijke (en dat is zijn goed recht) maar er zijn vele straatbewoners die het heel anders ervaren (en dat is hun goed recht). Een te veralgemeniseerde conclusie dat er in de Bosstraat geen cohesie is en dat die er nooit zal komen is dan ook niet juist. Michiel voelt geen cohesie en voor hem is die er dan ook niet. Veel andere bewoners voelen het wel. Dat het in Palmstad makkelijker zou zijn is maar ten dele zo. De ontvangkelijkheid van de bewoners voor een sociaal gebeuren is belangrijker dan de lengte van de straat.

Beste Michiel, kom volgend jaar eens geheel vrijblijvend kijken, maak een praatje, drink een glaasje met je mede-straatbewoners en wie weet, misschien vind je het wel leuk. Je bent van harte uitgenodigd, maar voel je vooral niet verplicht.

Jur Pels, 6 juli 2008.


Terug naar overzicht columns

Stuur mij een e-mail

Join the family of FON Unicode site Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS

Home page English Home page English
Home page Nederlands Home page Nederlands

Laatst bijgewerkt 14 augustus 2008.
Deze website gebruikt unicode (utf-8)
© 2005-2008, Michiel van der Vlist

Kwfs