Michiel van der Vlist, PA0MMV

Grijscontainer

Dinsdagmorgen stond ie ineens in de voortuin. De beloofde grijze Kliko voor het restafval. Vrijdag 28 december mag ik voor het laatst de oude vertrouwde grijze zakken op de stoep zetten en in 2008 moet ik dan tweewekelijks het restafval middels dat grijze geval het trottoir op rollen. Een uitvloeisel van de gemeentelijk herindeling. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Tot op heden was de limiet op papier vijf zakken van ongeveer 50 liter per week per huishouden, maar in de praktijk was het ongelimiteerd en ook niet beperkt tot de standaard grijze zakken. De jongens (en meisjes) van Sema namen gewoon alles mee. En nu moet een alleenstaande het met 140 liter en een gezin het met 240 liter per twee weken doen. We zullen zien.

Toevallig had ik het de avond daarvoor er nog even over met onze burgervader. Het college van B&W was afgelopen maandag in Driebergen op pad en als afsluiting mochten wij Diebergenaren bijeendrommen in Nieuw Salem om vóór de pauze voorgelicht te worden over belangrijke zaken en na de pauze op "speed dating" achtige wijze nader kennis te maken met burgemeester en wethouders. Nee, die kreet heb ik niet bedacht, die kwam van "onze" Jankees Salverda. Ik schrijf "onze" omdat wethouder Salverda Driebergen in zijn portefeuille heeft. Je zou dus verwachten dat die goed op de hoogte is van wat zich in ons dorp afspeelt. Zeker wat betreft het verkeer, want verkeer doet ie ook. Maar dat viel toch wat tegen. Ik sprak hem aan over de verkeerssituatie in de Bosstraat. Ik zal de lezer niet vermoeien met de details, want dan wordt het misschien een "Niet Voor Mijn Deur" verhaal, maar ik was toch wat teleurgesteld dat Jankees over het probleem van de grote vrachtwagens weinig meer wist te melden dan dat er afspraken met Albert Heijn zijn gemaakt. Dat er een verbod is voor vrachtwagens om van het parkeerterrein van Albert Heijn naar de Dr. Hermansstraat te rijden en dat dat verbod stelselmatig wordt genegeerd, met alle gevolgen voor de situatie in de Dr. Hermansstraat en de Bosstraat was, kennelijk nieuws voor hem. Nu begrijp ìk wel waarom dat verbod wordt genegeerd - er is eigenlijk geen goed alternatief - maar je zou toch verwachten dat de wethouder die er over gaat, ook van de situatie op de hoogte is.

Terug naar de grijscontainer. Aan het eind van de avond zat ik ineens alleen aan een tafeltje tegenover burgervader Frits Naafs en we hadden het onder meer over de harmonisatie van afvalverwerking als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Harmonisatie heeft zijn voordelen, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook als zodanig door de burger wordt ervaren. Bestuurders leggen natuurlijk graag de nadruk op de voordelen van de maatregelen die ze nemen en vegen als ze de kans krijgen de nadelen onder de mat. Inderdaad, die grijscontainer is meer egel- en kraaibestendig dan een grijze plastic zak, maar je kunt er wel makkelijker een fikkie in stoken. Hier zijn de voor- en nadelen zoals ervaren door de burger misschien nog in evenwicht, dat geldt zeker niet voor de afschaffing van huis aan huis ophalen van glasafval. Ja, zo legde Frits mij uit, dat is beter voor het milieu. Immers bij het huis aan huis ophalen worden alle kleuren glas bij elkaar gegooid en bij de glasafvalcontainers wordt het bruine, het groene en het witte glas gescheiden. Een argument dat mij niet zo heel erg aanspreekt. In Amsterdam is een jaar of twee geleden veel geïnvesteerd in milieuperrons en daar gaan alle kleuren glas in hetzelfde gat. Zijn de Amsterdammers minder milieubewust dan de Heuvelruggers? En bovendien, wie zegt mij dat het naar kleur gescheiden glas van de glasafvalcontainers bij de verdere verwerking ook gescheiden blijft? Zou niet de eerste keer zijn dat dat anders gaat dan de burger wordt voorgespiegeld. Hoe het ook zij, ik kan het stoppen met huis aan huis inzamelen van glasafval onmogelijk als een verbetering in de dienstverlening zien. Idem voor het grootvuil. Vanaf januari mag ik het zelf naar de gemeentewerf brengen of tegen extra betaling laten ophalen. Ja, ook de tarieven worden geharmoniseerd. De ervaring leert dat het er dan zelden goedkoper op wordt. Maar we krijgen wel minder waar voor ons geld. En waarvoor dat nou allemaal goed voor is, heeft het college van B&W mij toch niet helemaal tot tevredenheid weten uit te leggen afgelopen maandagavond in Nieuw Salem. Nou ja, de koffie en het drankje was "gratis"en we hebben de regendans weer opgevoerd.

Michiel van der Vlist, 9 december 2007


Jongens en meisjes van Sema?
Wat bedoelt de columnist van deze week met Sema?   In door Anthon Keuchenius ooit omschreven 'de nieuwbouwwijken bezuiden de Hoofdstraat' halen medewerkers van de onderneming Sita het vuilnis op.  

Groet, Hugo Zelders, 11-12-2007


Ik ben juist blij met de komst van de grijscontainer. Voordat ik in Driebergen kwam wonen heb ik bijna 10 jaar in Wijk bij Duurstede een grijscontainer (kliko) gehad en was er erg tevreden over.  Ik ben dan nu ook heel blij dat wij hier ook zo'n container gaan krijgen. Scheelt me een hoop geveeg want nu kan ik regelmatig afval van de overburen opruimen. Zij zetten de vuilniszakken 's avonds al buiten omdat ze om acht uur 's morgens bij ons opgehaald worden.  's Nachts scheuren katten de vuilniszakken vaak open en waait een gedeelte van de troep in de loop van de volgende dag richting mijn voordeur.  Met de komst van de grijscontainer ben ik daar van verlost. Eerlijk gezegd snap ik soms niet hoe mensen 5 vuilniszakken per week vol krijgen.  Ons gezin bestaat uit vier personen en ik heb meestal 2 zakken, soms zelfs 1 zak, vol aan het einde van de week.  Moet flink  opruimen wil ik er meer vol krijgen. Vijf vuilniszakken heb ik geloof ik nog nooit gehaald!  Misschien een kwestie van afvalscheiding? Doordat ik glas en oud papier zo makkelijk om de week langs de weg kon zetten ben ik persoonlijk veel meer gaan scheiden. Vrees dat veel mensen in de nieuwe situatie het afval minder zal gaan scheiden, hoop dat ik zelf de discipline op kan brengen om het wel te blijven doen!

Laura ten Haaft, 12-12-2007


Ja Laura, helemaal met alles eens. Vijf zakken lijkt ook mij meer iets voor een overvol kindertehuis. En inderdaad wordt het straks wel heel makkelijk om zowel papier als glas in de container te kwakken. De altijd hoge 'glasscore' in Driebergen zal ongetwijfeld gaan teruglopen.

Hans Hermans, 12 december 2007


Terug naar overzicht columns

Stuur mij een e-mail


Join the family of FON Unicode site Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS

Home page English Home page English
Home page Nederlands Home page Nederlands

Laatst bijgewerkt 14 augustus 2008.
Deze website gebruikt unicode (utf-8)
© 2005-2008, Michiel van der Vlist

Kwfs