Michiel van der Vlist, PA0MMV

Klimaatneutraalleugen

In het begin, een paar miljard jaar geleden, voordat er leven was op aarde, bestond de atmosfeer grotendeels uit kooldioxide. Wij mensen en andere dieren hadden er niet kunnen leven. Er was geen zuurstof en het was heet want kooldioxide is een broeikasgas. Daar kwam verandering in toen er plantaardig leven ontstond. Planten hebben het vermogen met behulp van zonlicht de kooldioxide te scheiden in koolstof en zuurstof. De zuurstof komt in de atmosfeer en de koolstof wordt gebruikt voor de aanmaak van het plantaardig materiaal waaruit de plant of boom bestaat. Bomen zijn letterlijk gemaakt van lucht. Als de planten of de bomen dood gaan, komt via een omweg het meeste van de opgeslagen koolstof in de vorm van kooldioxide weer terug in de lucht. Die omweg bestaat uit dieren of bacterien die de planten eten en met behulp van zuurstof uit de lucht verbranden tot kooldioxide (CO2). Zo is de zaak in balans. Maar niet helemaal. Een heel klein deel van de koolstof van de planten en bomen die vergaan komt niet in de atmosfeer maar in de bodem terecht in de vorm van kolen, olie en gas. Dat is een zeer traag proces, maar de natuur had honderden miljoenen jaren de tijd en een groot deel van de koolstof die vóór het ontstaan van leven als CO2 in de atmosfeer zat, is opgeslagen in de vorm van wat we zo plechtig fossiele brandstoffen noemen. Met de komst van de mens werd het evenwicht echter verstoord. Wij stoken vuurtjes. Wij halen de koolstof uit de grond en verbranden het tot CO2 om onze energiehonger te stillen.

Door onze activiteiten stijgt het CO2 gehalte in de atmosfeer en stijgt de temperatuur navenant. We zijn een proces waar de natuur honderden miljoenen jaren over deed in een slordige paar honderd jaar aan het terugdraaien. CO2 is weliswaar niet het enige broeikasgas dat daaraan bijdraagt, maar dit is een column een geen proefschrift, dus beperk ik mij maar even tot het aspect van de CO2.

Dat het niet goed gaat ziet bijna iedereen nu wel zo'n beetje in, zij het bij sommigen nog met flinke tegenzin, en dat er iets gedaan moet worden is iets waar, eveneens bij velen met flinke tegenzin, min of meer consensus over bestaat. En wat moeten wij dan doen? Wij moeten klimaatneutraal worden!

Klimaatneutraal, het is het nieuwe modewoord. Alles moet klimaatneutraal, van expedities naar de zuidpool tot een bezoek aan een concert, klimaatneutraal moet het zijn. Als je doorvraagt dan komt het er op neer dat je de CO2 die je produceert door olie of gas te verstoken moet compenseren. En wel door als aflaat bomen te planten. Daarmee wordt immers de CO2 weer gebonden. Leuk plan. Er zit alleen een addertje onder het gras. Die CO2 die blijft daar niet. Zie de stapel hout op de foto. Daar aan de Gezichtslaan naast het eerste veld van het Seminarieterrein ligt een slordige 500 kuub aan hout. Daar ligt evenveel CO2 als wat pak 'm beet vrijkomt wanneer met een gemiddelde slurptaxer 50 keer de aarde wordt rondgereden. Mooi toch? Maar helaas, het blijft daar niet eeuwig liggen. Vandaag of morgen wordt het in een houtkacheltje verstookt of het rot gewoon weg doordat bacteriën het opvreten. Het komt hoe dan ook als CO2 weer in de atmosfeer, Onvermijdelijk.

Dus dat bomen planten om de CO2 uitstoot te compenseren is ordinair bedrog. Het helpt even, maar uiteindelijk gaan die bomen dood. Ze worden omgehakt of ze gaan vanzelf dood, maar onvermijdelijk komt die gecompenseerde CO2 uiteindelijk weer in de atmosfeer. Netto compensatie nul komma nul. De enige manier om echt te compenseren is door van de geprocuceerde CO2 weer kolen, olie of gas te maken en dat weer terug in de grond te stoppen. Maar ja, van CO2 weer olie kolen of gas maken kost minstens evenveel energie als er bij de verbranding vrijkwam en als we die energie hadden, konden we die net zo goed direct gebruiken om de autos op te laten rijden of electriciteit op te wekken.

Dat bomen planten om zogenaamd klimaatneuraal te zijn is niks anders dan zelfbedrog en een aflaat om het geweten te sussen. Niks klimaatneutraal. Een klimaatneutraalleugen, dat is het.

Michiel van der Vlist, 23 maart 2008


Michiel, volgens mij klopt je redenering niet.
Als ik nu x eenheden biomassa verbrand en tegelijkertijd x eenheden biomassa plant dan is op termijn er geen toename van CO2. Als ik daarnaast y eenheden fossiele biomassa verbrand, dan moet ik dus x+y eenheden biomassa planten om geen toename te krijgen van CO2. De biomassa die geplant is wordt op termijn opnieuw verbrand en zal dus opnieuw gecompenseerd moet worden. Niets aan de hand dus.
Een probleem zijn echter die y eenheden fossiele brandstof. Waar op aarde moet je die compenseren. Als je daar nu nauwelijks begroeide gebieden of zeeën (plankton) voor gebruikt, dan zal de reflectie van het zonlicht op aarde verminderen en krijgen we meer absorptie en dat geeft weer een stijging van de temperatuur. Daardoor gaat weliswaar de biomassa sneller groeien, waardoor weer meer CO2 gebonden kan worden, maar de temperatuur zal blijven stijgen. Dit zal zolang doorgaan tot alle landijs op aarde is gesmolten en het oppervlakte bruikbaar land drastisch is afgenomen. Op zich is dat waarschijnlijk ook nog geen ramp. Maar met het smelten van het landijs neemt de voorraad zoet water drastisch af, waardoor er bijvoorbeeld in Europa droogte zal ontstaan en dan wil die biomassa niet meer groeien. Enz. enz.
Alleen Willem Alexander met zijn watermanagement kan ons nog redden.

Renk Knol, 23 maart 2008


Redden? Er valt niets meer te redden, de degeneratie van de mens en de totale vernietiging van de aarde zijn reeds lang geleden ingezet en inmiddels zijn deze processen onomkeerbaar. Redden? Er worden in Afrika olifanten doodgeschoten omdat er teveel van zijn. En dat bepalen wij, waarvan er inmiddels ruim 6.650.000.000 van rondlopen met allemaal vreemde geloven? Redden? Door een aquaprinsje van een onbetekenend stipje op de aardbol? Redden? De leeggeviste zeeën? Redden? Door multinationals die zogenaamd klimaatneutraal ondernemen? De natuur grijpt telkens in, aids is een voorbeeld, net zoals VHS of mixametose bij konijnen, maar dat stoppen wij met dure medicijnen. En zo werken wij niet aan genezing en redding, maar aan onze eigen ondergang. Het leven is de wachtkamer van de dood en de aarde is een levende planeet in een dode kosmos. Genesis 1:28: "En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt". En dat zijn we dus gaan doen en waarschijnlijk wist de almachtige toen al waar dit op uit zou draaien.

Hans Hermans, 23 maart 2008


De redenering klopt inderdaad maar ten dele. Als je nieuw bos aanlegt en dat als bos in stand houdt dan wordt daar permanent een hoeveelheid CO2 vastgelegd (in het hout van de bomen). Hoe meer levend hout er in het bos staat hoe meer CO2 er vast ligt.

Harry Boeschoten, 24 maart 2008


Terug naar overzicht columns

Stuur mij een e-mail


Join the family of FON Unicode site Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS

Home page English Home page English
Home page Nederlands Home page Nederlands

Laatst bijgewerkt 13 augustus 2008.
Deze website gebruikt unicode (utf-8)
© 2005-2008, Michiel van der Vlist

Kwfs