Michiel van der Vlist, PA0MMV

Onrust rond klooster duurt voort

Familie Den Boon neemt recht in eigen hand

In november 2008 stond in de Stichtse Courant / De Kaap een bericht over de grote onrust rond het Kloostercomplex, voorheen genaamd Arca Pacis, in Driebergen-Rijsenburg.

Tot op heden duurt deze onrust voort. Een geschilpunt over het eigendomsrecht van een grondstrook tussen familie Den Boon, eigenaar van het kloostercomplex en de heer Tiggeloven, eigenaar van de naast het kloostercomplex gelegen kwekerij, dreigde vorige week te escaleren toen de familie Den Boon het recht in eigen hand nam.

De heer Tiggeloven heeft diverse malen schriftelijk, met verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek, aan familie Den Boon kenbaar gemaakt dat hij door verjaring eigenaar van de grondstrook is geworden. Hierbij heeft de heer Tiggeloven aan familie Den Boon ook uitgelegd dat een koopakte of een inschrijving in het kadaster hieraan geen afbreuk doet. Familie Den Boon denkt hier anders over, maar komt niet met een inhoudelijke reactie. Het is aan de rechter om hierover te oordelen.

Respectloos heeft familie Den Boon echter het recht in eigen hand genomen door een aannemer opdracht te geven een sloot te dempen welke onderdeel is van de in geding zijnde grondstrook. Op verzoek van de heer Tiggeloven heeft de aannemer, die geen partij in het conflict wilde zijn, de werkzaamheden enige weken geleden gestaakt. Vorige week donderdagochtend hebben de heer en mevrouw Den Boon vergezeld van hun zoon en een fotograaf opnieuw een poging gedaan om de sloot te dempen. Bij het machinaal verschuiven van de grond gaf de heer Den Boon zelfs opdracht aan de machinist om door te schuiven ondanks dat de heer Tiggeloven dan omver geschoven zou worden en hierdoor waarschijnlijk persoonlijk letsel zou oplopen. Ook zijn er door de familie Den Boon diverse provocerende opmerkingen gemaakt, kennelijk om de situatie te laten escaleren. Dit terwijl er continue gefilmd en gefotografeerd werd door de fotograaf van de familie Den Boon. Ter voorkoming van verdere problemen is door de heer Tiggeloven de politie gewaarschuwd. Familie Den Boon heeft vergunningen en ontheffingen van de gemeente nodig voor het dempen van de sloot en het aanleggen van een in- en uitrit naar het Kloosterlaantje. De heer Den Boon is directeur en eigenaar van een onderneming in Bunnik welke gespecialiseerd is in het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en is dus geheel op de hoogte van de regelgeving. Omdat de noodzakelijke vergunningen niet zijn verleend, handelt familie Den Boon illegaal.

De heer Tiggeloven is erg ontdaan van de gehele situatie. Een meningsverschil kan altijd, maar dat de familie Den Boon vervolgens bewust en respectloos het recht in eigen hand neemt raakt hem diep, zeker nu familie Den Boon intimidatie en geweld niet schuwt. Het kloostercomplex heette "Arca Pacis", hetgeen betekent "Ark van vrede". Van deze "Ark van vrede" is helaas niets meer over, sinds de familie Den Boon hiervan eigenaar is. De vredelievende zusters van het klooster zouden zich diep schamen.

Stuur mij een e-mail


Join the family of FON Unicode site Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS

Home page English Home page English
Home page Nederlands Home page Nederlands

Laatst bijgewerkt 15 mei 2009.
Deze website gebruikt unicode (utf-8)
© 2009, Michiel van der Vlist

Kwfs