Michiel van der Vlist, PA0MMV

Drempels

Nu het rotonde virus een beetje schijnt uitgewoed - alhoewel je het maar nooit weet, het kan zo weer opduiken - lijkt er weer een nieuwe fase van de verdrempeling in te gaan. Herinnert u het zich nog, die hele gemene zwarte hard rubberen dingen op de Arnhemse Bovenweg een jaar of tien geleden? Ze waren zo verkeersremmend dat sommigen er de voorkeur aan gaven dan maar over de stoep te gaan. Gelukkig zijn ze niet gebleven. De constructie bleek ondeugdelijk, ze dreigden los te raken met alle gevolgen van dien.

Maar de bestuurder die zich eenmaal in de kop gezet heeft dat het verplaatsen met de auto zo onaangenaam mogelijk gemaakt moet worden, geeft het natuurlijk niet zo gauw op. Dus bij een volgende reconstructie van de Arnhemsebovenweg kwamen er uiteraard weer drempels. Niet zo hoog en gemeen als de eerste serie, maar toch hinderlijk genoeg voor de automobilist om klachten op te leveren van de aanwonenden over afremmend en optrekkend verkeer. Reden dus om ze nog maar weer een keer op de schop te nemen. Wat er nu in de Arnhemsebovenweg ligt is de derde poging. En bij die ene miskleun bleef het niet. Om sluipverkeer tegen te gaan moest de Melvill van Carnbeelaan er ook aan geloven. Ook daar werden stevige drempels gelegd. En toen ze er lagen, bleek de bus er niet overheen te kunnen. Dus de week daarop moest alles weer opnieuw. Inmiddels mosterd na de maaltijd, want er rijdt daar geen bus meer, maar toch. Je zou denken dat men leert van die missers. Maar nee, er moest ook weer iets gedaan worden aan het kruispunt tussen de Traaij en de Arnhemsebovenweg. Aan de kant van de Verlengde Traaij kwam een betonnen drempel parallel aan de rijrichting op de grens tussen de fietsstrook en de rijbaan voor auto’s. Die lag er ook nog geen week toen er een fietser over ten val kwam en zich ernstig verwondde. Weg dus weer met dat ding.

En dan de zijstraten. Het groeiend leger bezitters van PC Hoofttractoren heeft er misschien niet zo'n probleem mee, maar ik heb met mijn bescheiden DAF waar Volvo op staat, de grootste moeite om komende vanaf de Arnhemsebovenweg de Bosstraat op te draaien zonder de uitlaat te beschadigen. En als er een beetje zware passagier achterin zit, is zelfs op slaksnelheid, het schurende geluid van iets dat de grond raakt onvermijdelijk. Om het er maar helemaal niet over te hebben hoe het gaat met de caravan er achter. Die drempel is voor een normale personenauto gewoon te hoog en te steil!

En er komen er steeds meer. De herinrichting van het noordelijk deel van de Traaij nadert zijn voltooiing en bij de van Heeckerenlaan, de Westrenenlaan en de Abcoudelaan zijn er nu ook drempels. Bij de Oosterlaan en de Oosterdwarslaan waarschijnlijk ook, maar daar hoefde ik niet overheen toen ik laatst via de omleiding over de Gezichtslaan, de Melvill en de Abcoudelaan naar Amersfoort ging.

Bij onze buren - buurgemeente had ik bijna geschreven - bij onze buren in Doorn kunnen ze er trouwens ook wat van. Het caravan seizoen is weer begonnen en het tochtje naar het Doornse Gat wat ik twee stukjes geleden al aankondigde heeft inmiddels plaatsgevonden. Om alles aan de caravan even na te lopen en ook om mijn nieuwste uitvinding de  oploopremindicator, uit te testen. Het was leuk vertoeven daar bij het Doornse gat, maar je rijdt er dus echt niet meer met plezier naar toe. Die drempels in de Berkenweg in Doorn zijn ook al van de tweede generatie, maar ze zijn nog steeds te agressief voor de kleine man. Om het maar niet te hebben over die rare vierkanten op de Oude Arnhemse Bovenweg en de Dorpsstraat. Ik mag hopen dat de Gemeente Utrechtse Heuvelrug niet de ambitie krijgt de drempels in de vijf dorpskernen te gaan harmoniseren, dwz overal zo agressief te maken.

Maar de voortekenen van verdere verdrempeling zijn al te zien in de Dr Hermansstraat en de Oranjelaan. Dat stuk Traaij is aan de beurt voor reconstructie en de krijtstrepen en de in het wegdek gefreesde sleuven in de zijstraten geven al aan waar daar de drempels moeten komen om toch vooral maar te ontmoedigen dat je een zijstraat in slaat.

En waar is dat nu eigenlijk goed voor allemaal? Het is duidelijk goed voor de handel in uitlaten, maar is het verder nog ergens goed voor? Zorgt dat autootje pesten nu echt voor meer verkeersveiligheid? Ik betwijfel het. Bij de betonnen richel om de fietsers en de auto’s te scheiden bij het kruispunt Traaij/Arnhemsebovenweg zagen we al het omgekeerde.

Toch zal onze nationale voorganger in de kruistocht naar meer verkeersveiligheid, Koos Spee, ongetwijfeld beweren dat die agressieve drempels in woongebieden dertig doden per jaar schelen. Beste lezer, laat u niet bedotten, hier wordt met de statistiek gespeeld. In de eerste plaats worden door Koos Spee CS alleen de doden geteld die in het vakje "verkeer" terecht komen. Maar de man die zich zo rot ergert aan die drempels dat hij een hartaanval krijgt telt niet als verkeersdode. Evenmin als de dode die valt omdat de ambulance vanwege al die verkeersbelemmerende maatregelen net die seconde die telt, te laat kwam. Geen verkeersdode, maar dood door het verkeer is ie evengoed.

In de tweede plaats: is het u nooit opgevallen? Dat waar het in het verkeer ook over gaat, dodehoek spiegels, handsfree telefoneren, koeienvangers, het bijbehorende getal is altijd 30 doden per jaar. Heeft u zich nooit afgevraagd waarom het altijd 30 is en nooit 50 of 20? Welnu, ik wel. Er is een wet in de statistiek die zegt dat bij willekeurige gebeurtenissen de spreiding gelijk is aan de wortel uit het gemiddeld aantal per tijdseenheid. In Nederland schommelt het jaarlijks dodental iets onder de 900. En wat is de wortel uit 900? Precies, u raadt het al, die is 30!

Met andere woorden, je zult nooit kunnen aantonen of die 30 doden die er minder vielen doordat alle zijstraten in woongebieden van uitlaatmollende drempels werden voorzien echt significant zijn of alleen maar een statische variatie. Je kunt als politicus altijd straffeloos roepen dat iets 30 doden per jaar scheelt, omdat niemand het kan controleren.

Wat is er nu mooier voor een politicus om geld uit te mogen geven, zonder dat iemand echt kan controleren of het wel zinvol is?

Michiel van der Vlist,  8 april 2007


Terug naar overzicht columns

Stuur mij een e-mail


Join the family of FON Unicode site Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS

Home page English Home page English
Home page Nederlands Home page Nederlands

Laatst bijgewerkt 14 augustus 2008.
Deze website gebruikt unicode (utf-8)
© 2005-2008, Michiel van der Vlist

Kwfs