Oploop- en handremindicatie voor aanhangers

Sorry, no English translation of this page yet.
Click here to go back to fog light on the trailer.
Click here to ask for an English version of this page.
  1. Inleiding
  2. Werking
  3. Lampje in de auto
  4. Schakelaar op de remstang
  5. De electronica

Inleiding

Een bekend probleem bij de voor caravans en andere aanhangers gebruikelijke oplooprem is dat de remmen vaak te warm worden bij lange afdalingen. De bestuurder heeft er geen zicht op wanneer de oplooprem wel of niet inkomt. Een indicator die aangeeft wanneer de rem wel of niet geactiveerd is, kan helpen dit probleem te beheersen. De hier beschreven oploopremindicator werkt ook als handremsignalering.
Top

De werking

Een lampje in de auto brandt als de aanhanger electrisch aangekoppeld is en het contact wordt ingeschakeld. Het lampje gaat knipperen als de handrem aangetrokken wordt of als de oplooprem ingeduwd wordt. Blijft het lampje knipperen bij strekken van de combinatie, dan is de handrem niet los. Het signaal verloopt via de pen (12) die als datalijn gereserveerd is bij 13 polig contactmateriaal. ( Jeager of Multicon WeSt) Met de oude 7 polige stekkers kan dit systeem niet toegepast worden.

Het geheel betaat uit drie delen:

  1. Een lampje in de auto
  2. Een schakelaar op de remstang
  3. Een stukje electronica
Top

Het lampje in de auto

Vrijwel elk willekeurig signaallampje ergens gemonteerd waar het vanaf de bestuurdersplaats gezien kan worden is geschikt. Ik heb gekozen voor een gele LED die op het middenconsole onder de radio is gemonteerd. Een LED omdat die goedkoop zijn, weinig ruimte innemen, weinig stroom verbruiken en niet snel kapot gaan. Geel omdat dat een neutrale kleur is die goed zichtbaar is. Op het middenconsole onder de radio omdat die plaats makkelijk toegankelijk is bij mijn auto. Even de radio er uit en je kunt er bij. De LED wordt in serie met twee weerstandjes van 330 Ohm tussen de door het contact geschakelde 12 Volt en pen 12 (datalijn) op het aanhangerstopcontact aangesloten. Met de aangegeven waarden is het LEDje overdag goed zichtbaar zonder in het donker hinderlijk fel te zijn.
Top

De schakelaar

Dit is het deel wat de meeste vindingrijkheid vereist omdat iedere situatie weer anders is en aanpassing vereist. De schakelaar moet contact maken bij het aantrekken van de rem. Ik heb gekozen voor een zogenaamde reed switch. Dat is een klein glazen buisje waarin zich twee tongetjes (reed) bevinden die wanneer in een magneetveld geplaats naar elkaar toe bewegen en contact maken. (Foto links) De magnetische veldlijnen moeten daarbij in de langsrichting van het glazen buisje liggen. Bij een reed schakelaar is het feitelijk contact hermetisch afgesloten van de buitenwereld en dus is er geen probleem met corrosie van de contacten. Op de remstang is met behulp van een aluminium plaatje een magneet van een kastdeursluiting gemonteerd. (Foto rechts) Het glazen buisje is in een stukje krimpkous op een plastic plaatje bevestigd, dat aan het vaste deel van de koppeling is geschroefd. Bij het aantrekken van de rem komt de reed schakelaar in het magneetveld en sluit. Op de foto links nog zonder krimp­kous, op de foto rechts in de de­fi­ni­tie­ve uit­voe­ring. Bij een kast­deur­mag­neet staat de mag­ne­ti­sche as lood­recht op de groot­ste af­me­ting. Bij het ho­ri­zon­taal monteren van het glazen buisje, wordt de magneet dus "vertikaal" gemonteerd.


Het plaatje waarop de reed schakelaar is gemonteerd is voorzien van sleufgaten ten behoeve van de afstelling. Net zo lang schuiven totdat de schakelaar inkomt bij het eerste tandje van de handrem en weer open gaat bij lossen van de handrem. Als dat niet lukt, dan maar bij het tweede tandje.
Zorg er wel voor dat de remmen goed zijn afgesteld alvorens de schakelaar af te stellen.
Top

De electronica

Voor de doorgewinterde electronicus is dit een zeer simpel schakelingetje. T1 en T2 vormen, als S1 gesloten is, een bistabiele multivibrator. Bij de aangegeven waarden is de knipperfrequentie ca 2 Hz. Vergroten van C1 en C2 verlaagt de knipperfrequentie. T3 is een kleine vermogenstransistor, die circa een half Ampère kan schakelen, zodat ook gloeilampjes of zelfs een klein relais aangestuurd kan worden. T3 is gemonteerd op een koellichaampje. Bij alleen aansturen van een LED mag dat weggelaten worden. D1 en D2 dienen ter bescherming van T3 bij het gebruik van een relais. D3 dient alleen ter controle en als hulp bij het af­rege­len van de rem­stang­scha­ke­laar. Kan even­tueel ver­van­gen worden door een doorverbinding.

Bij het openen van S1 blijven T2 en T3 continue in geleiding en brandt het lampje dus continue. De schakeling wordt gevoed met de door het contact geschakelde 12 Volt. (Pen 10 op de stekker van de aanhanger). Het uitgangssignaal gaat via pen 12, de datalijn.

De keuze van de transistoren is niet kritisch. Voor T1 en T2 is bijna elke klein signaal NPN transistor bruikbaar. Idem voor T3, bijna elke kleine NPN vermogenstransistor is goed. Ik heb gebruikt wat ik toevallig nog had liggen.

De schakeling is gemonteerd op een met de hand gemaakt enkelzijdig printje. Niet echt high tech, maar voor een zo simpel schakelingetje als dit wel toereikend. Gaatjesboard kan natuurljk ook. Wie niet echt handig is met de soldeerbout kan misschien beter een neefje of vriendje zoeken die wel handig is met dit soort dingen.
Ik heb het gemonteerd in de loze ruimte achter de kachel. Daar zit nog wat meer electrica en de benodigde spanningen zijn aanwezig.
Top

Stuur mij een e-mail
Terug naar mistlamp op de kar

Home page English Back to Home page in English
Home page Nederlands Terug naar Home page in het Nederlands

Valid HTML 4.0
Transitional Valid CSS Laatst bijgewerkt 18 mei 2010.
© 2007, 2010 Michiel van der Vlist